1. klub Královny Elišky – 5. 9. 2006

První společné klubové setkání nájemců vinných boxů a přátel dobrého vína se konalo úterý 5. září 2006 od 18 hodin v prostorách vinotéky. V úvodu proběhlo představení 26 ustavujících členů klubu a 20 hostů.

 • Bylo dohodnuto vytvoření adresáře klubu, do kterého každý člen uvede údaje dle svého uvážení.
 • Noví členové budou přijímáni na doporučení nejméně dvou stávajících členů klubu.
 • Klubová karta – bude standardně označena rokem a číslem boxu, jméno/název boxu není povinné.
  Byla rozdána první verze klubových karet, které budou umožňovat nájemcům boxu volný vstup na ochutnávky vín a klubová setkání.
 • Klubová setkání – rvní úterý v mpěsíci v 18.00 hod. Případné změny budou ohlašovány předem.
  Pracovní část (asi do 19.00 hod) je určena pouze pro členy klubu. Své hosty je možno zvát od 19.00 hod. (vinárna, vinotéka, salónky).
 • Vstupné – zdarma pro členy klubu. Možnost cirkulace zajištění programu a úhrady jednotlivými členy. Hosté hradí samostatně.
 • Klubový program – zajištění následující ochutnávky vín – výběr vinařství (konsensuální shoda, určení garantů), představení max. 1-2 nových vinařství členům klubu.
  Vyhodnocení nejúspěšnějších vzorků předchozí ochutnávky – Stříbrná pečeť královny Elišky.
 • Ochutnávky vín – diskutovalo se o počtu účastnících se vinařství a prezentovaných vzorků.
  Příprava 2. ochutnávky vín (27.9.2006) výběr vinařství
 • Různé – provozní záležitosti – jednalo se o celkové náplni klubu, termínech plánovaných ochutnávek a další činnosti.
 • Kulturní program zaujal 
  .