150. klub královny Elišky – 3. 12. 2019

Jubilejní 150. klub Královny Elišky se konal v úterý 3. prosince 2019. Po úvodním přípitku jsme si promítli a pověděli o historii Elišky i našeho klubu při posezení v hlavní lodi vinárny. Bohatá fotodokumentace mnohé překvapila a možná i potěšila. Následovala ochutnávka vybraných nejúspěšnějších vín z našich ochutnávek s komentářem ing. Budína z Moravína.

Dalším překvapením byl hudební doprovod slavnostního večera – Breezeband Jiřího Suchého. Jubilejní vícechodové menu nám připravil šéfkuchař Martin Chlada s kolektivem. Jako při předchozích jubileích nechybělo rozkrájení čokoládového dortu, tentokrát již s číslem 150, který připravil náš zakládající člen pan Tahir Aliu v Cukrárně Florida v Prostějově.

Oslava založení našeho klubu přátel dobrého vína a připomenutí historie pravidelných měsíčních úterních setkání od 5. září 2006 se vydařila. Téměř čtyři desítky přítomných členů a jejich hostů ocenili výborné jídlo i víno, stejně jako milou předvánoční atmosféru celého večera ve vyzdobené vinárně U královny Elišky.