28. klub Královny Elišky – 2. 12. 2008

28. klubové setkání se konalo 2. prosince 2008.

 • Agenda – Prof. Ventruba přivítal přítomné členy, kterých bylo zpočátku 14, postupně přicházeli další. Celkem na ochutnávce bylo 30 členů a 23 hostů.
  • byl představen nový člen Klubu – pan Josef Stanislav.
  • komu nechodí pozvánky na klub sms-kou ani mailem, zašle e-mailem aktuální číslo nebo adresu, na kterou chce „připomínku“ zasílat.
  • v roce 2009 budou klubová setkání vždy první úterý v měsíci – první bude již 6. ledna, ochutnávky zůstávají tři a to v únorovém, červnovém a říjnovém termínu.
 • Klubové poplatky se neplatí. Členové si zajišťují sami poukázky na večeři – pro sebe i své známé. Na námět některých členů Klubu byla se zástupci Vinárny domluvena a odsouhlasena možnost výběru večeře ze 3 jídel. Na začátku Klubu si každý vybere jídlo, které mu bude připraveno k večeři. Kdo si nezvolí žádnou možnost, nebo přijde později, bude pro něj připravena volba č. 1.
 • www stránky klubu. Byla znovu připomenuta možnost resp. potřeba navštěvovat www stránky klubu, kde jsou zápisy a fotografie z klubových večerů, dále možnost objednávky vín, seznam členů s kontakty a aktuální informace.
 • 10. ochutnávka – 25.2.2009. Na únorovou ochutnávku jsou plánována: z vinařství, která se již účastnila dříve Habánské sklepy a Mikrosvin, z nových Vinařství Maděřič Moravský Žižkov, PPS Agro Strachotín (zkontaktuje ing. Karbula), Vinařství Zapletal Velké Bílovice (zkontaktuje ing. Dostál).
  • vinařství Zapletal – bude pozváno na lednový klub k prezentaci.
  • kulturní program – výstava grafik pana Anderleho.
 • Silvestr 2008 v Elišce – informace od ing. Waletzkeho: již spěchá rezervace lístků na Silvestra za 1490,- Kč!
 • Vyhodnocení a vyhlášení „Zlaté pečeti 2008“. V únoru na 30. klubu proběhne od 18 hodin vyhodnocení nominovaných vzorků, tj. všech vín, které získaly za rok 2008 Stříbrnou pečeť. Od 19 hodin bude společenská část – předání Zlatých a Stříbrných pečetí a ochutnání oceněných vín. V druhé části večer bude ochutnávka jednoho nového vzorku každého z 15 oceněných vinařství. Na lednovém klubu je třeba zfinalizovat účast na „Zlaté pečeti“.

 • Ochutnávka MAMA marketing. Pan ing. Mádr představil 24 zahraničních vín (portské, francouzská a italská vína), které doprovodil zajímavým výkladem. Vína je možno si objednat za mimořádnou „Mikulášskou“ cenu.
 • Společná večeře. Posledním bodem klubu byla večeře a volná zábava do nočních hodin.

 • Návštěvnost www stránek: stav počitadla – 8100 – 250 návštěv/měsíc

Všem členům a jejich rodinám přejeme krásné a spokojené Vánoce, do nového roku hlavně štěstí a pevné zdraví a těšíme se na další příjemná setkávání u dobrého vína v roce 2009.