37. klub královny Elišky – 1. 9. 2009

37. klub královny Elišky proběhl v úterý 1. září 2009 od 19 hodin. Celkem se prezentace vinařství Moravíno a společné večeře účastnilo 31 členů (dosud nejvíce) a 23 hostů.

 • byl představen nový člen klubu – ing. Ladislav Šteffek
 • diskuse o počáteční hodině klubových setkání (18 – 19 hod)

Informace a technické záležitosti:

 • Informace o 3. výročí založení klubu, vstupujeme do 4. roku činnosti
 • Bude provedena obnova klubových karet (již s informací o 10 % slevě ve vinárně)
 • Budou zaslány faktury za pronájem vinných boxů („kotců“)
 • Obecně již dlouho praktikováno, že byly zrušeny klubové poplatky, každý člen si hradí stravu v rámci klubového setkání formou úhrady za „stravenku“ včetně svých hostů
 • Informace o webové stránce vinárny a zejména klubu. Dosud bylo 10.000 návštěv, z čehož plyne postupné zvyšování zájmu o klub i ze strany nečlenů
 • Zajímavosti – přes letní měsíce byla neobvykle zvýšena návštěvnost při klubových setkáních (standardně se účastní setkání kolem 25 členů); na velkých ochutnávkách se ustálil počet návštěvníků kolem 150 lidí
 • Dr. Stanislav navrhl, aby řešení klubové agendy probíhalo v tunelu vinárny a nikoli ve vinotéce – vzato na vědomí, v některých případech možné
 • Informace o provozu komplexu U Královny Elišky – Ing. Waletzský
 • Příprava 12. ochutnávky (29.10.2009) – Na podzimní říjnovou ochutnávku jsou již zajištěna 3 vinařství, která se již účastnila dříve – Maňák, Tetur a Moravíno. Pětici doplní Vinařství Dvořáček LTM a Vinařství Marcus.
  • kulturní program grafiky: a obrazy Miroslava Netíka a řezby Jiřího Netíka
  • možno doplnit další vložkou – přehlídka dámského prádla…
 • Představení nových Cuveé královny Elišky 2007 (červené) a 2008 (bílé) – Znovín Znojmo:
  • Bílé víno: SG + RR – výběr z hroznů
  • Červené víno: Cuveé Cabernet – CM + CS – pozdní sběr,
  • v prodeji nejpozději do konce října, udržena cena – 120 Kč. Po přechutnání zazněla jen kladná hodnocení členů klubu
 • Prezentace vinařství Moravíno – Valtice, které se bude účastnit podzimní ochutnávky, byla rozsáhlá a zahrnovala vysoce kvalitní vína, která slovy provázel majitel pan Luděk Budín
 • Společná večeře (již obvyklý výběr ze 2 jídel) – poté následovala klubová diskuse a zábava.
 • Návštěvnost www stránek: stav počitadla – 10 850 / 250 návštěv za měsíc