5. klub Královny Elišky – 6. 1. 2007 – Zlatá pečeť

 • Účast 31 členů – předseda klubu přivítal přítomné a proběhlo představení nových členů.
 • Projednána příprava 3. ochutnávky vín, která se bude konat dne 25. ledna 2007 za účasti 5 vinařství:
  Habánské sklepy – Velké Bílovice, Mikrosvín Mikulov, a.s., Vinařství Spielberg – Archlebov, Trčkovo rodinné vinařství – Starovice, Vinařství Zborovský – Velké Pavlovice. Rovněž proběhne módní přehlídka společenské kolekce paní Ivety Řádkové „Infinity“.
 • Rezervace míst na 3. ochutnávku – každý člen má do 18.1.2007 rezervovány 3 vstupenky. Po tomto termínu bude nevyžitá kapacita nabídnuta ostatním členům, popř. pro veřejnost.
 • Na klubová setkání jsou členům rozesílány pozvánky pouze e-mailem, nebo na vyžádání SMS.
 • Zejména pro nové členy kluby byly připomenuty stávající pravidla udělování „Stříbrné pečeti královny Elišky“ a dosažené výsledky z 1. a 2. ochutnávky (viz „Ocenění“).
  Po diskuzi byl přijat návrh, aby vyhodnocení Zlaté pečeti královny Elišky za rok 2006 bylo provedeno ihned přítomnými členy klubu a na následné ochutnávce oceněných vzorků byly již vyhlášeny výsledky.
  Zlatá pečeť za 1. a 2. ochutnávku byla udělena vínům:
  1. Tramín červený 2005 – výběr z bobulí, sladkéZnovín Znojmo a.s.
  2. Rulandské šedé 2005 – výběr z hroznůVinařství Pavlov
 • Předsednictví Klubu královny Elišky – bylo navrženo, aby funkce předsedy klubu byla rotující a trvala po dobu jedné ochutnávky, tj. 3 měsíců. V tomto období by předseda řídil jednání klubu a koordinoval přípravu a průběh příslušné ochutnávky vín. Smyslem je aby každý člen – předseda – vnesl do společných setkání něco nového a přispěl svými náměty a zkušenostmi. Po diskuzi byl návrh přijat.
  Na funkční období 4. ochutnávky (od 6. do 8. klubového setkání) byla zvolena novou předsedkyní RNDr. Jana Žáková, PhD.
 • Pracovní jednání bylo ukončeno v 19 hod.
 • Za účasti zástupců vinařství a hostů členů klubu proběhla degustace 10 oceněných vzorků Stříbrnou pečetí 2006 a vyhlášení oceněných vín Zlatou pečetí 2006 – výsledky viz „Ocenění“
 • Společná večeře – 20 – 21 hod.
 • Od 21 hod byly slavnostně předány certifikáty zástupcům oceněných vinařství. Následně proběhla ochutnávka 9 nových vzorků přítomných vinařství.