6. klub Královny Elišky – 6. 2. 2007

  • 6. klub Královny Elišky proběhl 6. února 2007 za účasti 25 členů a jejich hostů. Emeritní předseda klubu v zastoupení dr. Žákové (dovolená v zahraničí) přivítal přítomné. Byli představeni noví členové.
  • Projednána příprava 4. ochutnávky vín, která se bude konat dne 11. dubna 2007. Bylo diskutováno, zda ponechat stávající systém účasti 5 vinařství s max. počtem 10 vzorků, či nesnížit počet prezentujících se vinařství nebo jejich vzorků. I když nebyl názor zcela jednotný, většina členů se přikláněla k možnosti snížit počet vinařství na 4. Rovněž nebylo vyloučeno doporučení menšího počtu vzorků vín.
  • Pro nové členy klubu byl připomenut stávající způsob zvaní hostů, rezervace míst a úhrady vstupenek na ochutnávku.
  • Rezervace míst na 4. ochutnávku – každý člen má do 1.4.2007 rezervovány 3 vstupenky. Po tomto termínu bude nevyžitá kapacita nabídnuta ostatním členům, popř. pro veřejnost.
  • Na klubová setkání a ochutnávky jsou členům rozesílány pozvánky pouze e-mailem. V případě vyžádání je možno zaslat SMS.
  • Každý člen klubu obdržel slevové kupony na rok 2007 na úhradu platby v hotovosti nad 500 Kč ve vinárně.
  • Pracovní jednání bylo ukončeno v 19 hod.
  • Za účasti zástupců vinařství a hostů členů klubu proběhla prezentace vinařství ZD Sedlec na 4. ochutnávku vín
  • Společná večeře – 20 – 21 hod.
  • Od 21 hod proběhla ochutnávka firmy BMC Brno, kdy pan Radek Zeman představil vybrané vzorky španělských vín a oliv.