9. klub Královny Elišky – 1. 5. 2007

  • Klubového jednání se zúčastnilo se 20 členů. V zastoupení předsedkyně klubu jednání vedl dr. Ventruba a byli představeni 2 noví členové.
  • Byla zhodnocena proběhlá 4. ochutnávka vín za účasti vinařství: Neoklas, a.s. – Augustiniánský sklep – Šardice, Vinařství Krist – Milotice, Vinařství Reisten – Pavlov,  Víno a Chateau Mikulov+Chateau Bzenec a ZD Sedlec – Sedlec u Mikulova.
  • Cena vstupenky na ochutnávku – 500 Kč pro každého účastníka (člen i nečlen stejně) zahrnuje 50 vzorků vín, teplý a studený bufet, nealko nápoje a kulturní program. Možnost zakoupení namístě.
  • Na 5. ochutnávku 28.6.2007 máme již zajištěny Vinařství Modrý sklep – Nový Šaldorf a Vinařství Vladimír Tetur – Velké Bílovice, která se dnes představilo.
  • Na příštím klubu bychom rádi uvítali další možné zájemce o 5. ochutnávku: 1) Marcinčák (Paulczynski),  2) Valihrach (dr. Dvořák),  3) Kovácz (pí Karbulová)
  • Kulturní část bude zajištěna vernisáží a autorskou výstavou ?, kterou zajistí Ing. Přerovský.
  • Na každém Klubu má člen 1 vstupenku (poukázku na večeři) zdarma. Pro své hosty je možno zakoupit oranžové poukázky. Zvýhodněná cena je 1000 Kč za 4 kusy. Jinak cena samostatné vstupenky je 300 Kč.
  • Byly rozeslány e-maily členům, kteří zatím nevyužívají nebo jen minimálně naše www stránky.
  • Volba nového předsedy klubu pro další období byla odložena o 2 klubová setkání – do přípravy červnové ochutnávky.
  • Následovala společná večeře.