HISTORIE RESTAURACE A VINÁRNY U KRÁLOVNY ELIŠKY – BRNO

V Z N I K

 • Sklepní prostory současné vinárny U Královny Elišky vznikly a rozvíjely se zároveň s klášterem cisterciaček, který založila v roce 1323 královská vdova Eliška Rejčka. Konaly se zde mnohé středověké i novověké večeře a slavnosti. Po druhé světové válce prostory sloužily jako sklady.
     
 • V roce 1964 začala 1. etapa rekonstrukce a adaptace interiéru sklepních prostor, které projektoval ing. arch. Kamil Fuchs, CSc. (1930-1995), syn významného brněnského architekta prof. ing. arch. Bohumila Fuchse, DrSc. Dne 10.9. 1965 Jednota LSD Břeclav se sídlem v Mikulově slavnostně zahájila provoz sklepní vinárny.
 • V roce 1976 byla ukončena 2. etapa rekonstrukce vinárny. V roce 1980 došlo k rozšíření prostorů v druhé části sklepů (zadní loď a 4 salonky) a od jara 1981 se zde začala provozovat diskotéka.
   
 • Po roce 1989 byl objekt zprivatizován. O roku 2003 jej vlastní akciová společnost U Královny Elišky, a.s..
 • Raritou celého komplexu je starověký lis na víno z roku 1711. který byl vyroben z kanadského cedru a který si mohou návštěvníci prohlédnout v koštárně vinárny.
   
 • V 1. polovině roku 2006 byla provedena rekonstrukce prostor původní koštárny. Byla zde vybudována vinotéka a privátní vinné boxy s možností pronájmu.
       

U D Á L O S T I

20.02.1958 Adamovské strojírny přejímají sklepní prostory
15.11.1952 MNV Brno – Technická a zahradní správa města Brna přejímá sklepní prostory
20.02.1965 Povolena adaptace sklepních prostor – projektoval ing. arch. Kamil Fuchs, CSc.
06.09.1965 Ukončena I. etapa rekonstrukce a adaptace vinárny
10.09.1965 Jednota LSD Břeclav se sídlem v Mikulově získává povolení k trvalému užívání vinárny od MNV Brno
– zahájení provozu sklepní vinárny
26.09.1965 Provedeny venkovní úpravy
30.10.1966 Izolace střechy vinárny
01.01.1968 Jednota LSD Břeclav se sídlem v Mikulově kupuje od Geografického ústavu ČSAV podzemní sklepy již otevřené Vinárny U Královny Elišky. Vedoucím byl pan Zajíček a v letech 1971-1976 pan Kňáva.
27.12.1976 Ukončena II. etapa adaptace vinárny
01.01.1977 Jednota LSD Brno-venkov přebírá Vinárnu U Královny Elišky (vedoucí: pan Bedřich Ventruba, pan Veselský)
11.11.1988 Požár provozních místností – opravy dokončeny 13.12.1998
29.12.1992 Antonín a Jana Zimčíkovi kupují od Konzumu Brno, SD sklepní prostory a vybavení vinárny
05.09.2003 Založena akciová společnost ‚U KRÁLOVNY ELIŠKY, a.s.‘
20.07.2005 Zahájena III. etapa adaptace vinárny
10.09.2005 Oslava 40. výročí provozu vinárny U Královny Elišky
01.03.2006 Zahájena IV. etapa adaptace vinárny + vinotéky
29.06.2006
05.09.2006
Zahájení provozu vinotéky a privátních vinných boxů – 1. ochutnávka vín
1. setkání Klubu královny Elišky 
24.05.2007 Slavnostní večeře na zahájení 14. setkání prezidentů středoevropských států
09.10.2007 1. emise pamětních medailí Královny Elišky z ryzího zlata a stříbra k 1. výročí založení vinotéky
26.06.2008 2. emise pamětních medailí Královny Elišky z ryzího zlata a stříbra
10.09.2009 3. emise pamětních medailí Královny Elišky z ryzího zlata a stříbra k 44. výročí otevření vinárny
06.04.2010 4. emise pamětních medailí Královny Elišky – námětem je královna Eliška Rejčka 1288 – 1335
01.01.2010 Akciová společnost U KRÁLOVNY ELIŠKY převzala provoz celého komplexu
10.09.2010 Oslava 45. výročí provozu Vinárny U Královny Elišky – galavečer U KRÁLOVNY ELIŠKY
10.09.2011 46. galavečer U KRÁLOVNY ELIŠKY
27.09.2011 Playboy VIP Party
03.12.2011 Natáčení silvestrovského pořadu DO ROKA A DO DNA, který připravilo brněnské studio ČT
15.09.2012 47. galavečer U KRÁLOVNY ELIŠKY
27.06.2013 5. emise pamětních medailí: Eliška Rejčka 1288 – 1335 (s letopočty)
14.09.2013 48. galavečer U KRÁLOVNY ELIŠKY
30.07.2014 Oprava havárie vodovodní přípojky
06.09.2014
07.04.2015
49. galavečer U KRÁLOVNY ELIŠKY
100. setkání vinařského Klubu královny Elišky
12.06.2015 Dokončena rekonstrukce Hudebního klubu Eliška (výměna vzduchotechniky, barového a DJ pultu, koberců, oprava osvětlení a elektroinstalace). Pronájem prostor s možností vlastního cateringu.
01.07.2015 Zahájena rekonstrukce vinárny (výměna barového pultu, nová vzduchotechnika, nové osvětlení aj.)
10.09.2015
10.09.2016
29.10.2015

01.05.2017
09.09.2017
16.12.2017
14.09.2018
50. výročí otevření Vinárny U Královny Elišky
51. galavečer U KRÁLOVNY ELIŠKY

30. ochutnávka vín + degustační menu šéfkuchaře Martina Chlady
Restaurace a vinárna je nekuřácká
52. galavečer U KRÁLOVNY ELIŠKY – představení 10. ročníku Cuvée královny Elišky
Zahájení cyklu ochutnávek pro pokročilé
53. galavečer U KRÁLOVNY ELIŠKY
V L A S T N Í C I
20.02.1958 Adamovské strojírny n.p., Adamov
  Geografický ústav ČSAV, Brno, Mendlovo nám. č.1
13.11.1965 Jednota LSD Břeclav, se sídlem v Mikulově
01.01.1977 Jednota LSD Brno-venkov
  Konzum Brno SD, Sukova 2
29.12.1992 Antonín a Jana Zimčíkovi
05.09.2003 U KRÁLOVNY ELIŠKY, a.s.

 

    V E D O U C Í provozní
XI. 1965 VII. 1970 Zajíček Zajíčková
I. 1971 I. 1977 F. Kňáva Dedera
I. 1977 11. 2. 1986 B. Ventruba L. Veselský
III. 1986 VII. 1989 L. Veselský Marečková
VII. 1989 VIII. 1990 Tužimský Studený
IX. 1990 X. 1993 A. Zimčík Černý
23. 10. 1993 30. 7. 2002 M. Zetocha D. Handlová
1. 8. 2002 31. 1. 2004 A. Zimčík  
1. 2. 2004 30. 6. 2009 V. Zezula L. Walletzký
1. 7. 2009 29. 12. 2009 Winest Restaurant s.r.o.
1. 1. 2010 15. 4. 2012 U KRÁLOVNY ELIŠKY, a.s.
16. 4. 2012 30. 6. 2015 F. Fiala Ivo Knecht
1.7.2015 dosud U KRÁLOVNY ELIŠKY, a.s.