Klub přátel Jarošky – 2. setkání – 8.2.2022

2. setkání Klubu přátel Jarošky se uskutečnilo 8. února 2022 ve vinárně U královny Elišky od 18. hod.
Jaroškou je míněno Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 v Brně, které letos slaví 155. výročí založení.

Jedním z důvodů pravidelného neformálního měsíčního setkávání absolventů a přátel Jarošky je možnost vídat se častěji a napříč maturitními ročníky. Je možné jak posezení spolužáků a/nebo kantorů v užším kruhu, tak kratší společné programy pro všechny přítomné. Padly návrhy na promítání fotek ze studentského života i oslav školy, hudební vystoupení, diskusní fóra aj.
Na úvodním lednovém „ustavujícím“ setkání KPJ se stal Pavel Sekanina, po kratším přemlouvání, prvním klubovým prezidentem a Pavel Vařejka viceprezidentem.
Další setkání je naplánováno na 15. března 2022 opět od 18 hod. Všichni absolventi, kantoři stávající i emeritní a přátelé Jarošky jsou srdečně zváni.