PRAVIDLA SOUTĚŽE O STŘÍBRNOU A ZLATOU PEČEŤ

 1. Klub Královny Elišky pořádá v průběhu kalendářního roku ve Vinárně U královny Elišky ochutnávky vín (jarní, letní a podzimní) pro 80-100 hostů (členů klubu a jejich přátel).
 2. Na každou ochutnávku jsou zvána 4 vinařství. Každé vinařství se před ochutnávkou představí členům na některém z klubových setkání (první úterý v měsíci).
 3. Každé vinařství na ochutnávce v neřízené degustaci představí maximálně 7 vzorků vín.
 4. Vína budou uvedena v aktuální nabídce Vinotéky U Královny Elišky.
 5. Členové Klubu královny Elišky si mohou objednat představená vína do svých boxů za tzv. sklepní cenu, bez přirážky, v den ochutnávky a během následujících 3 měsíců. Dále dle aktuální nabídky a ceny.
 6. Podmínkou pro zařazení vzorků do soutěže o Stříbrnou pečeť královny Elišky je možnost nákupu vína nejméně po dobu 3 měsíců od vinařství za garantovanou cenu.
 7. Z představených vín každého vinařství jsou nominovány 3 vzorky (vinotéka, vinárna a vinařství) do soutěže o Stříbrnou pečeť královny Elišky. Není vyloučena shodná nominace.
 8. Nominovaná vína z příslušné ochutnávky budou vyhodnocena na posledním klubovém večeru před další ochutnávkou. Přítomní členové klubu určí hlasováním vždy jedno z nominovaných vín každého vinařství, které získá Stříbrnou pečeť Královny Elišky.
 9. Hlasování bude platné za jakéhokoliv počtu členů klubu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 10. V průběhu kalendářního roku bude postupně oceněno max. 12 vzorků vín „Stříbrnou pečetí královny Elišky“ (nejvýše 5 vín v každé ze 3 ochutnávek). Každé vinařství získá jednu „Stříbrnou pečeť královny Elišky“ pro daný rok.
 11. Na klubovém večeru v únoru následujícího roku budou z vín oceněných „Stříbrnou pečetí královny Elišky“ vybrány nejúspěšnější vzorky jednotlivých ochutnávek, které obdrží „Zlatou pečeť královny Elišky“.
 12. Z každé ochutnávky, tj. ze 28 vín, získá pouze 1 vzorek „Zlatou pečeť královny Elišky“. V daném roce nejvýše 3 vinařství získají „Zlatou pečeť královny Elišky“. Pro způsob hlasování platí stejná pravidla jako u soutěže o Stříbrnou pečeť.
 13. Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších vín Vinotéky U Královny Elišky za příslušný rok, kterým byla udělena „Stříbrná“ a Zlatá“ Pečeť Královny Elišky, proběhne v únoru následujícího roku ve Vinárně U královny Elišky.
 14. Zástupci jednotlivých vinařství obdrží diplom za oceněné víno a originální pamětní medaili Klubu Královny Elišky z ryzího stříbra (999/1000 Ag, 34 mm, 16 g, proof).
 15. Oceněná vína budou vystavena ve vinotéce a zalistována ve Vinárně U královny Elišky.