1. Klub královny Elišky pořádá v průběhu kalendářního roku ve Vinárně U KRÁLOVNY ELIŠKY ochutnávky vín (březen, červen, říjen) pro 70-80 hostů (členů klubu a jejich přátel).
 2. Na každou ochutnávku jsou zvána nejvýše 4 moravská vinařství. Každé vinařství se před ochutnávkou představí členům na některém z klubových setkání (první úterý v měsíci).
 3. Každé vinařství na ochutnávce v neřízené degustaci představí 7 vzorků vín. Z toho 1 vzorek bude prezentován během degustačního menu, která ochutnávce předchází.
 4. Členové Klubu královny Elišky si mohou objednat představená vína do svých boxů za nejnižší prodejní cenu daného vinařství (tzv. sklepní cenu, bez přirážky) v den ochutnávky a během následujících 3 měsíců. Dále jen dle aktuální nabídky a ceny.
 5. Podmínkou pro zařazení vzorků do soutěže o Stříbrnou pečeť královny Elišky je možnost nákupu vína nejméně po dobu 3 měsíců od vinařství za garantovanou cenu.
 6. Z představených vín každého vinařství budou nominovány 3 vzorky (vinotéka, vinárna a vinařství) do soutěže o Stříbrnou pečeť. Není vyloučena shodná nominace.
 7. Nominovaná vína z příslušné ochutnávky budou vyhodnocena na posledním klubovém večeru před další ochutnávkou. Je možná účast zástupců vinařství. Přítomní členové klubu určí hlasováním vždy jedno z nominovaných vín každého vinařství, které získá Stříbrnou pečeť.
 8. Hlasování bude platné za jakéhokoliv počtu členů klubu. V případě rovnosti hlasů u více vín, se bude hlasování opakovat.
 9. V průběhu kalendářního roku bude postupně oceněno max. 12 vzorků vín „Stříbrnou pečetí královny Elišky“ (nejvýše 4 vína z každé ochutnávky).
 10. Každé vinařství získá jednu „Stříbrnou pečeť královny Elišky“ pro daný rok.
 11. Na klubovém večeru v únoru následujícího roku budou z vín oceněných „Stříbrnou pečetí“ vybrány nejúspěšnější vzorky jednotlivých ochutnávek, které obdrží „Zlatou pečeť“.
 12. Z každé ochutnávky získá pouze 1 vzorek „Zlatou pečeť“. V daném roce nejvýše 3 vinařství získají „Zlatou pečeť královny Elišky“. Pro způsob hlasování o Zlatou pečeť platí stejná pravidla jako v případě soutěže o Stříbrnou pečeť.
 13. Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších vín Vinotéky U Královny Elišky za příslušný rok, kterým byla udělena „Stříbrná“ a Zlatá“ pečeť Královny Elišky, proběhne na únorovém klubovém večeru ve Vinárně U KRÁLOVNY ELIŠKY.
 14. Zástupci jednotlivých vinařství obdrží diplom za oceněné víno a hodnotnou originální pamětní medaili Klubu Královny Elišky z ryzího stříbra (999/1000 Ag, 34 mm, 16 g, proof).
 15. Oceněná vína budou vystavena ve vinotéce a zalistována ve Vinárně U KRÁLOVNY ELIŠKY.