PRAVIDLA KLUBU KRÁLOVNY ELIŠKY

  1. Členství v klubu – vázáno na smlouvu o pronájmu vinného boxu.
  2. Adresář klubu – každý člen uvede údaje dle svého uvážení.
  3. Noví členové jsou přijímáni na doporučení stávajících členů klubu.
  4. Klubová karta – je označena rokem a číslem boxu, jméno/název boxu není povinné. Umožňuje nájemcům boxu volný vstup na ochutnávky vín a klubová setkání.
  5. Klubová setkání – první úterý v měsíci v 19.00 hod. Případné změny budou ohlašovány předem. Pracovní část – probrání agendy – se koná ve vinotéce za účastí členů klubu. Je možné si pozvat své hosty.
  6. Klubový program – zajištění následující ochutnávky vín – výběr vinařství konsensuální shoda, určení garantů), představení max. 1-2 nových vinařství členům klubu. Vyhodnocení nejúspěšnějších vzorků předchozí ochutnávky – Stříbrná pečeť královny Elišky.
  7. Ochutnávky vín – v průběhu každého kalendářního roku jsou ve Vinárně U královny Elišky pořádány 3 ochutnávky vín. Na každou ochutnávku jsou zvána 4 moravská vinařství. Každé vinařství na ochutnávce představí max. 7 vzorků vín a členové Klubu královny Elišky si je mohou objednat do boxů (v den ochutnávky a následně e-mailem) za nejnižší prodejní cenu daného vinařství (tzv. sklepní, bez přirážky).
    Nominovaná vína z příslušné ochutnávky budou vyhodnocena na posledním klubovém večeru před další ochutnávkou. Přítomní členové klubu hlasováním určí vždy jedno víno z nominovaných vzorků každého vinařství, které získá Stříbrnou pečeť Královny Elišky. Hlasování je platné za jakéhokoliv počtu členů klubu.
  8. Vyhodnocení nejúspěšnějších vín – na klubovém večeru v únoru následujícího roku budou z vín oceněných „Stříbrnou pečetí královny Elišky“ vybrány vítězné vzorky z jednotlivých ochutnávek a obdrží Zlatou pečeť královny Elišky. Z každé ochutnávky, tj. z 28 vín získá pouze 1 vzorek Zlatou pečeť. Pro způsob hlasování o Zlatou pečeť platí stejná pravidla jako v případě soutěže o Stříbrnou pečeť. Podrobnosti – viz pravidla „Ocenění“